Mahakte Pal..[ महकते पल ]
http://mahaktepal.com/

तुझे एक - एक अश्रु आहेत हीरे - मोती
http://mahaktepal.com/viewtopic.php?f=21&t=2155
Page 1 of 1

Author:  rakesh.hendre [ Mon Apr 12, 2010 3:34 pm ]
Post subject:  तुझे एक - एक अश्रु आहेत हीरे - मोती

नाही नाही वेडयासारख प्रेम करण
अजिबात गुन्हा नाही
तू करतेस तसाच मीही करतो
पण माझे प्रेम तू अजिबात समजुन घेत नाहीस

तुझा माझ्या सोबत नसण
कायम मला जाणवत
तुझ्या विरहात माझ मन
सतत जळत असते

समजेल तुला सुद्धा हे
नक्कीच एक दिवस
ज्याला आपण देव मानतो
तो हे नक्कीच जाणतो

तुझी किम्मत मला माझ्या
श्वासा इतकीच आहे
जगण्या पाण्याची गरज
तितकीच तू मला हवी आहेस

तुझे एक - एक अश्रु
आहेत हीरे - मोती
त्यासाठी करेन मी माझ्या
सर्वस्वाची ओंजल रीती


शब्द - सखा

Author:  sakhi [ Mon Apr 19, 2010 12:30 am ]
Post subject:  Re: तुझे एक - एक अश्रु आहेत हीरे - मोती

kya baat hai

Author:  yadain [ Mon Apr 19, 2010 11:19 am ]
Post subject:  Re: तुझे एक - एक अश्रु आहेत हीरे - मोती

rakesh.hendre wrote:
नाही नाही वेडयासारख प्रेम करण
अजिबात गुन्हा नाही
तू करतेस तसाच मीही करतो
पण माझे प्रेम तू अजिबात समजुन घेत नाहीस

तुझा माझ्या सोबत नसण
कायम मला जाणवत
तुझ्या विरहात माझ मन
सतत जळत असते

समजेल तुला सुद्धा हे
नक्कीच एक दिवस
ज्याला आपण देव मानतो
तो हे नक्कीच जाणतो

तुझी किम्मत मला माझ्या
श्वासा इतकीच आहे
जगण्या पाण्याची गरज
तितकीच तू मला हवी आहेस

तुझे एक - एक अश्रु
आहेत हीरे - मोती
त्यासाठी करेन मी माझ्या
सर्वस्वाची ओंजल रीती


शब्द - सखा


Sundar Abhivyakti Rakesh ji,

Author:  yadain [ Mon Apr 19, 2010 11:19 am ]
Post subject:  Re: तुझे एक - एक अश्रु आहेत हीरे - मोती

rakesh.hendre wrote:
नाही नाही वेडयासारख प्रेम करण
अजिबात गुन्हा नाही
तू करतेस तसाच मीही करतो
पण माझे प्रेम तू अजिबात समजुन घेत नाहीस

तुझा माझ्या सोबत नसण
कायम मला जाणवत
तुझ्या विरहात माझ मन
सतत जळत असते

समजेल तुला सुद्धा हे
नक्कीच एक दिवस
ज्याला आपण देव मानतो
तो हे नक्कीच जाणतो

तुझी किम्मत मला माझ्या
श्वासा इतकीच आहे
जगण्या पाण्याची गरज
तितकीच तू मला हवी आहेस

तुझे एक - एक अश्रु
आहेत हीरे - मोती
त्यासाठी करेन मी माझ्या
सर्वस्वाची ओंजल रीती


शब्द - सखा

Page 1 of 1 All times are UTC + 5:30 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/